Skip to the end of navigation

Welcome to the Community!

About hanhtoc3211

Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

Rookie

Posts: 1

Reg: 04-21-2017

hanhtoc3211

About
Tập đoàn Đất Quảng đang triển khai xây dựng Khu đô thị Ngọc Dương Riverside quy mô 20ha, Khu đô thị Đất Quảng Riverside quy mô 30ha, Khu phố chợ Điện Nam Bắc quy mô 4,8ha, nạo vét sông Cổ Cò lý trình giáp ranh giới Đà Nẵng hướng về Hội An, chiều dài 3km, thi công tiếp tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có chiều dài 646m
Latest posts by hanhtoc3211
Public Statistics
Name Dien Bui
Location Hà Nội
Personal web page http://ngocduongriverside.net/
Date Registered ‎04-21-2017 06:19 AM
Date Last Visited ‎04-21-2017 07:33 AM
Total Messages Posted 1
Activity Feed for hanhtoc3211
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎04-21-2017 07:33 AM
My Tags
No tags yet