Skip to the end of navigation

Welcome to the Community!

About amnhacsongthu

Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

Rookie

Posts: 0

Reg: 04-11-2017

amnhacsongthu

About
Âm Nhạc Sông Thu được thành lập từ năm 2016, hiện đang là một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc tốt nhất ở TPHCM. Với phương châm giỏi nhạc lý, vững thực hành, và quý hơn là thời gian rất ngắn, Âm Nhạc Sông Thu hiện đang có các khóa học: Guitar, Organ, Piano cho người lớn và trẻ em
Public Statistics
Name Âm Nhạc Sông Thu
Location 32 Cửu Long, P. 15, Q. 10, TP. HCM
Personal web page http://amnhacsongthu.vn
Date Registered ‎04-11-2017 05:34 AM
Date Last Visited ‎04-11-2017 06:06 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎04-11-2017 06:06 AM
My Tags
No tags yet